Opłaty drogowe w Europie

Środa, 1.07.2009 (Cały dzień)
Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Przykłady europejskich państw, gdzie opłaty za przejazd motocyklem na autostradach, mostach, tunelach oraz pozostałych rodzajach dróg są zniesione lub niższe niż dla innych grup pojazdów:
AUSTRIA:
W Austrii obowiązują opłaty na autostradach w formie winiet. Motocykle stanowią odrębną kategorię pojazdów, płacąc najniższą stawkę ze wszystkich pojazdów poruszających się po austriackich autostradach. Poniżej tabelka przedstawiająca cennik winietek w Austrii: (ceny w euro) Rodzaj roczna (od 1 dwumiesięczna 10-dniowa (od pojazdu grudnia (od dnia godz. 0:00 w dniu poprzedniego wystawienia) wystawienia do roku do 31 godz. 24:00 9 stycznia dnia kolejnego) następnego motocykl 29 10,90 4,40 samochód 73,80 22,20 7,70 osobowy z przyczepą lub bez, inne pojazdy do 3,5 tony
CHORWACJA
W zależności od odcinka drogi motocykliści są zwolnieni z opłat, lub płacą niższą stawkę niż pozostałe typy pojazdów.
CZECHY:
Motocykle są zwolnione z obowiązku posiadania winietki na autostrady (wyjątkiem są motocykle z wózkiem bocznym – te jako pojazdy dwuśladowe podlegają opłacie)
DANIA:
Autostrady są bezpłatne. Dodatkowe opłaty pobiera się za korzystanie z mostów. Ceny w euro
Storebaelt (18 km) pomiędzy wyspami Zelandia (Korsor) i Fionia
(Nyborg): motocykl - 16 samochód osobowy, samochód osobowy z przyczepą, samochód campingowy do 3,5 tony i do 6 m długości) - 30 samochód osobowy, samochód osobowy z przyczepą, samochód campingowy do 3,5 tony, ale o długości powyżej 6 m - 46 samochód campingowy powyżej 3,5 tony o długości do 10 m - 90 (o długości powyżej 10 m - 142), van do 6 m długości - 30
autokary (w zależności od długości i wysokości pojazdu) - od 30 do 142 samochody ciężarowe do 10 m długości - 90 (powyżej 10 m i do 19 m 142) Oresund (16 km) pomiędzy Kopenhagą a Malmö w Szwecji) motocykl - 21 samochód osobowy do 6 m długości - 38 samochód osobowy z przyczepą/samochód campingowy; van, mikrobus o długości 6-9m -75 autokar z pasażerami (powyżej 9 m długości) - 157 samochód ciężarowy pow. 9 m długości - 109
FRANCJA
Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i kategorii pojazdu, na niektórych odcinkach motocykliści uiszczają niższą opłatę.
GRECJA
Przejazd autostradami jest płatny. Opłaty pobierane są w zależności od odcinka drogi i kategorii pojazdu - motocykle oraz skutery stanowią odrębną kategorię. Wysokość opłat dla użytkowników jednośladów jest niższa niż dla kierowców innych pojazdów.
HOLANDIA
Sieć autostrad liczy 2250 km; korzystanie z nich jest bezpłatne. Opłaty pobierane są tylko za przejazd tunelami: Np.: Tunel Kil (N217 s Gravendeel - Dordrecht): - motocykl, skuter, samochód osobowy o wys. do 2,30 m - 2,00 Euro - samochód osobowy, samochód ciężarowy o wys. powyżej 2,30 m - 5,00
IRLANDIA
Korzystanie z większości dróg i autostrad jest bezpłatne. Płatne są przejazdy przez mosty, wg następujących stawek (w Euro): Most West Link w Dublinie East Link w Dublinie Northlink Toll (Drogheda, na M1 Dublin – Belfast) Motocykl Samochód osobowy 0,80 1,50 bezpłatnie 1,35 0,80 1,50
SŁOWACJA
Z obowiązku posiadania winietki zwolnione są pojazdy 2-kołowe np. motocykl, natomiast motocykl z przyczepą lub wózkiem bocznym winien już posiadać winietkę.
SŁOWENIA
1 lipca 2008 roku władze Republiki Słowenii wprowadziły obowiązek posiadania winiety dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (m. in. motocykle i samochody osobowe) na przejazd autostradami i drogami ekspresowymi. Nie mniej jednak jednoślady znalazły się w odrębnej grupie pojazdów płacąc 50% stawki pozostałych pojazdów. Ponadto motocykliści mają możliwość wykupienia winietki 6-cio miesięcznej, ponieważ większość jednośladów wykorzystywana jest sezonowo. Cennik winietek (w euro): 7 dni miesiąc 6 miesięcy rok Do 3,5 tony 15 30 25 95 47,50
Jednoślady 7,50 -
SZWAJCARIA:
Motocykle posiadają niższe stawki dla przejazdów tunelami: MUNT LA SCHERA (tunel La Drosa), GRAND ST.BERNARD
WIELKIA BRYTANIA
Autostrady są bezpłatne, za wyjątkiem autostrady M6, jednak motocykliści płacą tam obniżoną stawkę. Ponadto użytkownicy motocykli nie muszą uiszczać opłaty za wjazd do centrum Londynu (tzw. London congestion charge). Również koncesjonariusze tuneli i mostów wprowadzili bezpłatne przejazdy motocykli.
WĘGRY
Na Węgrzech motocykliści mają możliwość zakupu 4-ro dniowej winietki po cenie o 50% niższej niż dla innych pojazdów.